Puhujat 2017

Cristina Andersson 

Cristina Andersson on tietokirjailija, yrittäjä ja robotisaatioaktivisti. Cristina tutustui globaaliin robotisaatio –kehitykseen vuonna 2011 kirjoittaessaan kirjaa BohoBusiness (Talentum 2012/2016) yhdessä dos. Jari Kaivo-ojan kanssa. Cristina on järjestänyt EU Robottiviikon Suomessa kolmena vuonna, hän on toiminut asiantuntijana ja EU Parlamentin työryhmissä, eri valiokunnissa ja muissa tilaisuuksissa robotisaation eri kysymyksiin liittyen sekä osallistui Valtioneuvoston periaatepäätöksen ”Automaatio ja älykäs robotiikka” valmisteluun. Hän on myös esiintynyt useissa tilaisuuksissa puhujana, luennoitsijana ja panelistina. Cristina Andersson on yksi EVA:n ”Robotit töihin” (2016) raportin kirjoittajista. Cristinan yritys Develor Productions Oy on yksi Airo Island ry:n perustajajäsenistä. Parhaillaan Cristina kirjoittaa kirjaa AiRo –teknologioista ja niiden vaikutuksesta organisaatioiden johtamiseen.

 

Emilia Lahti 

Emilia Lahti (YTM, MAPP) on sisu-tutkija ja tohtorikoulutettava Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella. Hän opiskeli professori Martin Seligmanin perustamassa soveltavan positiivisen psykologian maisteriohjelmassa Pennsylvanian yliopistossa vuonna 2012-2013 ja kirjoitti lopputyönsä professori Angela Duckworthin alaisuudessa. Vuonna 2015 hänet valittiin osallistumaan Singularity Universityn koulutusohjelmaan NASA:n kampuksella Piilaaksossa, jonka ytimessä on teknologian käyttäminen yhteiskunnan merkittävien ongelmien ratkaisemiseen. Emilian väitöskirjatutkimus tarkastelee sitä ilmiötä, jonka seurauksena tai kautta yksilöt ja yhteisöt kurottautuvat yli oletettujen resurssiensa ja selviävät äärimmäisistä vastoinkäymisistä. Väitöskirjansa osana hän käsitteellistää suomalaista sisun käsitettä.

Tällä hetkellä Emilia valmistautuu 2400 kilometrin mittaiseen Uuden-Seelannin solo-halkijuoksuun, joka on osa hänen perustamaansa globaalia Sisu not Silence -kampanjaa. Kampanjan tavoitteena on murtaa hiljaisuus lähisuhdeväkivallan ympärillä ja edesauttaa positiivista yhteiskunnallista muutosta. 

Emilian olemassaolon päämäärä — ilmentyköön se niin paperilla kuin kasvokkaisissa kohtaamisissa — on toimia inhimillisen lämmön katalyyttina, ja siten rakentaa siltoja tämän hetken ja mahdollisten kukoistavien tulevaisuuksien välille. Lisätietoa www.emilialahti.com. 

 

Asta Raami

Asta Raami PhD, M.A. (digital media), B.A. (design), B.Ed. 

Asta väitteli intuition käytöstä ja kehittämisestä Aalto-yliopistossa 2015, jossa hän toimi 15 vuotta opetus- ja tutkimustehtävissä. Väitöksen jälkeen hän on keskittynyt intuition potentiaalin tunnetuksi tekemiseen tiedeyhteisön ulkopuolella. 

Asta sitoo innostavalla tavalla yhteen teoriaa ja käytäntöä auttaen kuulijaa ymmärtämään intuition potentiaalia oivaltamisessa, ennakoinnissa, monimutkaisessa ongelmanratkaisussa ja vaikeassa päätöksenteossa. Intuitio on luovan, visionäärisen ja kekseliään asiantuntijuuden kirkkainta ydintä.

Astan teos Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä (2016, Kustantamo S&S) käsittelee ihmismielen piilossa olevan potentiaalin hyödyntämistä. Asta on ollut kirjoittajana myös peruskoulujen uutta opetussuunnitelmaa käsittelevässä julkaisuissa Ajattelun taidot ja oppiminen (PS-kustannus 2016) sekä Sitran koulutuksen tulevaisuutta käsittelevässä julkaisussa Learning at The Edge artikkelillaan Toward Solving The Impossible Problems  (Palgrave Macmillan, 2017). Astan väitöskirja, Intuition Unleashed, on vapaasti luettavissa verkossa. Tällä hetkellä Asta toimii start-up yrittäjänä Innerversity-hankkeessa. www.innerversity.org  

Kuva: Mikael Ahlfors.

 

Marjo Rantanen

Marjo Rantanen on tunnelmamuotoiluun erikoistunut yritysvalmentaja, ammattipuhuja ja tietokirjailija (Tunnelmamuotoilu, Talentum Pro, 2016). Marjolla on yli kymmenen vuoden kokemus liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen kehittämisestä sekä palvelumuotoilusta ja konseptoinnista. Lisäksi hän on LUONTAISET TAIPUMUKSET™ - lisenssivalmentaja, ja valmentaa mm. esimiestyyliä, ryhmädynamiikkaa ja henkilökemiaa. Marjo on tyyliltään ihmisiä rakastava, hauska ja inspiroiva luennoitsija, joka yhdistelee esityksissään oppeja komiikasta, elokuvien maailmasta ja aivotieteistä. Marjo kiertää Suomea myös stand up - koomikkona.

 

 

Ilkka Halava

Ilkka Halava on yrittäjä, tulevaisuustutkija ja yritysvalmentaja. Hän on asiantunteva ja valovoimainen puhuja, valmentaja ja monen organisaation luottosparraaja. 

Sosiokulttuurisen tutkimuksen ja soveltavan tulevaisuustutkimuksen välineillä Ilkka tekee tulevaisuuden kehityskuluista ymmärrettävää päätöksentekomaastoa ja ohjaa uusien mallien, konseptien ja läpimurtojen tekijöitä löytämään omat maalinsa – ja saavuttamaan ne. Extreme Business Makeover – No Box Required.

 

 

 

 

Tomi Teikko

Tomi Teikko on valmistanut sovelluksia koko ikänsä kaikille toimialoille. Ensimmäiset 15 vuotta itse koodaten ja viimeiset 20 vuotta sovelluskehitystiimejä sekä liiketoimintayksiköitä johtaen. Tomin sovelluskehityksen menestyksen salaisuus on yksinkertainen, hänen ja hänen tiiminsä kehittämissä sovelluksissa on aina ihminen eli loppukäyttäjä palvelumuotoilun keskiössä. Tomi vihaa huonoa käyttökokemusta kaikissa tilanteissa. Automaattisen tietojenkäsittelyn lisäksi hän on tuottanut tapahtumia ja kustantanut musiikkia yrittäjänä vuodesta 1992. Tomi on mm. legendaarisen Raptori-yhtyeen manageri.

Tomi Teikko johtaa nyt ohjelmisto- ja palveluyritys Tiedolla Intelligent Building -liiketoimintaa, joka muuttaa tavat, joilla ihmiset tekevät töitä nyt ja tulevaisuudessa. Tomin kehittämä sovellus käyttää tilojen ja työn suunnittelussa hyväkseen antureiden avulla kerättyä big dataa. Sovellus tekee työympäristöstä digitaalisen, mutta samalla empaattisen tukien loppukäyttäjien hyvinvointia.

Tomi uskoo ihmisen olevan maailman paras prediktiiviseen analytiikkaan kykenevä IoT-anturi. Uskotko sinä?

 

Eeva Perttula 

Toimitusjohtaja Ässät

Eeva Perttula luotsaa bisnestä, joka todella herättää vahvoja tunteita, intohimoa ja yhteisöllisyyttä. Sekä fanit että tekijät ovat mukana suurella tunteella, rakkaudesta lajiin. 

Ässien ruoriin tarttunut toimitusjohtaja Eeva Perttula on ihmisläheinen muutosjohtaja. Eeva hakee bisnekselle uudistumisen polkuja, joilla vahvistetaan toiminnan liiketaloudellista perustaa. Talousasioiden kanssa käsi kädessä kulkee hyvä tekemisen meininki, tavoitteellinen kehittäminen ja hyvät palvelut.  

 

 

Ari Rämö 

Ari Rämö on eri kokoisten organisaatioiden pitkänlinjan johtaja,bloggaaja, luennoitsija ja armoitettu ajattelija, joka on vienyt teoriansa johtamisesta käytäntöön - menestyksekkäästi. Hänen luotsaamansa yritys SICK Oy on omassa sarjassaan sijoittunut Suomen parhaiden työpaikkojen (Great Place to Work) arvioinnissa sijoille 1-1-1-3-2-2-3-4-2-3 viimeisten kymmenen vuoden aikana ja noussut yhdeksi alansa ykkösbrändeistä. Arin johtamisfilosofiassa keskeisenä teemana on ihmisten arvostaminen joka tilanteessa, sillä johtamisesta tehdään usein turhan monimutkaista ja jopa viitekehysten avulla matemaattista. Parhaimmillaan se on kuitenkin hyvin yksinkertaista, silti tuloksekasta. Ari avaa tätä ajatteluaan puheenvuorossaan. 

 

Pekko Vehviläinen 

Pekko on Suomen johtava digitaalisten terveyspalveluiden konsultti. Ensimmäisen terveysteknologian mittalaitteen, sykemittarin, hän osti vuonna 1997. Hän on käyttänyt ja tutkinut omakohtaisesti terveysteknologiaa lähes 20 vuoden ajan. Hän esiintyy julkisuudessa tittelillä Suomen mitatuin mies, ja käyttää aktiivisesti yli 30 mittalaitetta ja 130 sensoria. 

Väitöskirjassaan hän tutki matkapuhelinverkon monimuuttujaista dataa ja sovelsi sen optimointiin kehittyneitä analyysimenetelmiä kuten neuroverkkoja. 

Tohtori Vehviläinen on kysytty esiintyjä ja hän on esiintynyt asiantuntijana usein kansallisessa mediassa, ml. Helsingin Sanomat, YLE:n radio ja TV-lähetykset, Kauppalehti, MTV3 Huomenta Suomi, sekä Radio Nova.